070 608 37 32 info@norarostfria.se

Kvalitetspolicy Nora Rostfria AB

Nora Rostfria AB:s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell industriinstallatör. Vi stödjer våra kunder genom att vi är tillgängliga och tillhandahåller installationer och service i rätt tid och med utlovad kvalitet. Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för fortsatt utveckling av våra tjänster samt service ut till kund. Med hjälp av god kvalitet och service upprätthåller vi långsiktiga kundkontakter. I vårt arbete uppfyller vi tillämpliga lagar och föreskrifter. Nora Rostfria AB utvecklar sitt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla som arbetar på Nora Rostfria AB ska:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
  • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet
  • Ge ett gott intryck och inge förtroende
  • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner
  • Utforma våra handlingar så att de ger bästa förutsättningar för kundens verksamhet
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument

Ladda hem Kvalitetspolicy Nora Rostfria AB här