070 608 37 32 info@norarostfria.se

Vi är ett litet företag med stort kunnande, stor teknisk kapacitet och ett brett kontaktnät gällande tillverkning och montage av rostfria anläggningar till dricksvatten och avloppshantering.

Vi jobbar till största delen åt kommuner och åt bolag som levererar dricksvatten och avloppsanläggningar åt kommuner. Allt ifrån små jobb på enstaka timmar till mångmiljonprojekt med installation av rör och pumpar.

Jag personligen som har det övergripande ansvaret har alltid lagt stort fokus på både kvalitet och miljö.

Nora Rostfria AB är tredjeparts certifierad i enlighet med ISO 3834-2:2021 och vi arbetar på att även bli certifierad i enlighet med ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö.

Det är en självklarhet att vi i personalen ska ha rätt utbildning och kompetensbevis för de arbeten vi utför förutom svetslicenser för svetsare så har samtlig personal: truck och hjullastarkort, Utbildning för uppförande av ställning upp till 9m, travers/tungalyft, och givetvis heta arbeten.

I verkstaden har vi dom flesta förekommande maskiner för plåtbearbetning.

  • Plåtsax 3m som klipper 6mm rostfritt
  • Kantpress 3m 135ton
  • Rundvals
  • Rörbockningsverktyg
  • Pelarborrmaskiner
  • Svarv
  • Bandsåg

Alla våra arbetsstationer är anpassade för hantering av rostfritt material.

Verkstaden är utrustad med travers 3,2 ton och vi har en truck som lyfter 3 ton.

Allt rostfritt material lagerhålls inomhus sorterat i materialställ.

Nora Rostfria AB har förvärvat Sanora Rostfria AB. Sanora Rostfria AB kommer att fortsätta driva sin verksamhet utan förändringar men med Nora Rostfria som moderbolag.

Anna Marcusson VD