070 608 37 32 info@norarostfria.se

Om Nora Rostfria

Vi är ett litet företag med stort kunnande, stor teknisk kapacitet och ett brett kontaktnät gällande tillverkning och montage av rostfria anläggningar till dricksvatten och avloppshantering.

Nora Rostfria AB är tredjeparts certifierad i enlighet med ISO 3834-2:2021 och även certifierad i enlighet med ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö.

Det är en självklarhet att vi i personalen ska ha rätt utbildning och kompetensbevis för de arbeten vi utför förutom svetslicenser för svetsare så har samtlig personal: truck och hjullastarkort, Utbildning för uppförande av ställning upp till 9m, travers/tungalyft, och givetvis heta arbeten.

Anna Marcusson VD