070 608 37 32 info@norarostfria.se

Nora Rostfria AB verkar genom sitt miljöarbete inom industri- installationer för att förebygga förorening samt att spara energi. Genom användande av ny teknik och material kan effektiva industriinstallationer ge optimala produktionsförutsättningar för industrikunder. Nora Rostfria AB skall stödja kunder vid val av material när kunden så önskar. Vid val av material beaktar vi miljöaspekter. För att hålla en hög servicegrad gentemot kund samverkar vi med flera leverantörer som bistår oss med en effektiv materiallogistik. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs. Grundkravet är att lagar och föreskrifter efterlevs.
I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att arbeta efter grunderna i 5S

  • Standardisera
  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa

Detta för att enklare kunna driva företaget mot en hållbar utveckling

Ladda hem Miljöpolicy Nora Rostfria AB här